ÁLTALÁNOS VÁSÁRLÁSI, RÉSZVÉTELI ÉS
ESZKÖZBÉRLETI FELTÉTELEK

A BudapestSUP.hu webshopon történő vásárlásra, a rendezvényen való részvételre, illetve SUP bérlésre vonatkozó általános feltételek 


A www.budapestsup.hu weboldal üzemeltetője és a rendezvény szervezője:  Kiteline Sport és Szabadidős Közhasznú Egyesület Cím: 1123 Budapest Alkotás Utca 11. Adószám: 18115305-1-43, E–mail: info@kiteline.hu Telefon:+36 70 4532414 (továbbiakban szervező)

1. Általános feltételek

1.1 A szervező nem utazási iroda, kizárólag sport, szabadidő és rekreációs tevékenységet szervező és lebonyolító vállalkozó.

2. Rendezvényre vonatkozó feltételek

A rendezvényen való részvétel feltétele a részvételi díj befizetésén felül az előzetesen megbeszélt időpontra történő megjelenés.

A rendezvényre a résztvevőknek a rendezvény gördülékeny lebonyolíthatósága érdekében az evezés megkezdése előtt időben meg kell érkezniük: saját SUP-pal érkező résztvevők számára az evezés megkezdése előtt 1 órával, a bérelt SUP-pal résztvevők számára 2,5 órával korábban.

A rendezvényen bárki részt vehet, korra és nemre való tekintet nélkül, akinek egészségi állapota, teljesítőképessége lehetővé teszi az előjelzett táv és pálya teljesítését.

A résztvevőnek kötelessége a szervezőt tájékoztatni az esetlegesen fennálló gyógyszeres kezelésről, a teljesítő- és koncentrálókészségre hatást gyakoroló szerek fogyasztásáról, illetve bármely, a tudatállapotot, fizikai képességet akár ideiglenesen befolyásoló betegségről.

Tilos alkohol, kábítószer, vagy egyéb tudatmódosító szer használata/fogyasztása a rendezvény előtt és alatt is! A szervezők kizárhatják az eseményről az ittas vagy/és módosult tudatállapotú személyeket.

A rendezvényen való részvétel alapvető feltétele az úszni-tudás, vízbiztonság megléte.

A rendezvényen való részvételnek nem feltétele korábbi bármilyen evezős sportban szerzett tapasztalat.

A rendezvényen való részvétellel résztvevő tudomásul veszi és elfogadja, hogy a rendezvényen baleset érheti, azon kizárólag saját felelősségére vesz részt. Az esetleges balesetekkel, sérülésekkel kapcsolatos felelősség, vagy ezzel kapcsolatos kártérítés a szervezőt nem terheli.

A rendezvényen való részvétel 10 éven aluli gyermekek számára szűlői felügyelet mellett INGYENES!

A rendezvényen 14 éven aluli gyermek csak szülői felügyelettel, 14 és 18 éves kor közötti résztvevő csak felnőtt kísérővel vehet részt.

A rendezvényen jól szocializált, vízhez és SUP deszkához szoktatott kutyák is részt vehetnek. A rendezvény ideje alatt a szárazföldön a kutya az érvényben lévő rendeletek alapján tartózkodhat.

A Dunán evezés közben mindenki számára kötelező mentőmellény viselése. Csak mentőmellény megléte nem elégséges, annak viselése kötelező. A mentőmellény viselését a rendezők és a vízirendőrség munkatársai is fokozottan ellenőrzik!

Minden résztvevő köteles a vízben közlekedő hajókat, stégeket, úszóműveket nagy ívben, a biztonsági távot tartva kikerülni. A részvevők kötelesek az evezés során a parttól, illetve a parthoz kikötött hajóktól a minimum 30, maximum 60 méteres távolságot tartani.

A Dunában szigorúan tilos és életveszélyes az úszás/fürdés/vízbe ugrálás. Amennyiben a résztvevő valamilyen okból vízbe eseik, törekednie kell a lehető leghamarabb visszakerülnie a deszkára. Amennyiben ez valamilyen okból nem lehetséges, akkor a rendezvényt kísérő hajók egyike gondoskodik a vízbe esett személy kimentéséről.

Résztvevők számára TILOS A legelöl haladó motoros hajó megelőzése.

A szervezőnek jogában áll azon személy túrából történő kizárására a rendezvény teljes időtartamára, aki az adott utasítások figyelmen kívül hagyásával saját, vagy mások testi épségét, valamint a felszerelést veszélyezteti, illetve a szervező ide vonatkozó utasításait nem tartja be.

Résztvevő elfogadja, hogy a résztvevő saját tulajdonában lévő felszerelés használatából eredő bárminemű esetleges fizikai sérülésért felelősség a szervezőt nem terheli.

Résztvevő köteles az általa a szervezőnek, vagy más résztvevőnek okozott károkért felelősséget vállalni.

Részvételi díjjal kapcsolatos tudnivalók:

A rendezvényre a részvételi díj megvásárolható online a www.budapestsup.hu/webshop oldalon. A rendezvény helyszínén részvételre jogosító karszalag csak korlátozott számban lesz elérhető, sup bérlésre nincs lehetőség és kizárólag készpénzes befizetést tudunk biztosítani.

A befizetett részvételi díj nem tartalmazza az utazási, szállás-, étkezési vagy biztosítási költségeket. Amennyiben szervező a rendezvénnyel kapcsolatosan kínál ilyen szolgáltatásokat, azt a részvételi díjon felül kell megvásárolni, ellenkező esetben résztvevőnek magának kell gondoskodnia az utazásról, szállításról, étkezésről, biztosításról és egyéb kiegészítő szolgáltatásokról.

A már befizetett részvételi díjat /díjakat a szervező nem téríti vissza! A megvásárolt, de fel nem használt részvételi díjakat a résztvevő a vásárlástól számított 365 napon belül 100%-ban levásárolhatja a szervező által üzemeltetett honlapokon (www.budapestsup.hu, illetve www.kiteline.hu) található termékekre vagy szolgáltatásokra.

A részvételi díj ingyenesen – a szervező előzetes értesítése mellett- bárki számára átruházható! A fel nem használt, de kifizetett részvételi díj a fizetéstől számított 365 napon belül, a szervező által üzemeltetett webshopon akár termékre, akár szolgáltatásra teljes értékben levásárolható!

Időjárással kapcsolatos tudnivalók:

Általános tudnivaló, hogy a folyók vízállása a lehulló csapadék függvényében igen szélsőségessé válhat, ez komoly mértékben befolyásolhatja a víz jellegét. A résztvevők biztonsága érdekében fenntartjuk a túraterv-változtatás jogát. Amennyiben a túra ilyen okból kerül halasztásra, új időpontot biztosítunk.

Szervező fenntartja a jogot a rendezvény, vagy a programok lemondására (új rendezvény biztosítása mellett), felelősségén kívül eső okokból (pl. szélsőséges időjárási viszonyok, elháríthatatlan természeti jelenségek, technikai akadályok). Amennyiben a jelentkező ilyen körülmények mellett eláll a szervező által egyébként megrendezésre kerülő túrán való részvételtől, abban az esetben a befizetett díj visszafizetésének, illetve bármely kártérítés igénylésének jogáról önkéntesen lemond.

Eszköz bérlésre vonatkozó tudnivalók:

Lehetőség van a rendezvényen olyan részvételi díj befizetésére, amely kizárólag a rendezvény idejére 1 db állószörföt (SUP) és hozzá tartozó evezőt – továbbiakban együttesen eszköz – is tartatalmaz. A rendezvényen bérelt eszközzel résztvevő – továbbiakban bérlő – köteles a szervező által a rendezvényre és az eszközbérlésre vonatkozó szabályok betartására.

Eszközbérlésre vonatkozó igényeket a rendezvény kezdete előtt legkésőbb 3 nappal áll módunkban befogadni, maximum a rendelkezésre álló eszközök számának erejéig. A részvételi díjjal egybekötött eszközbérlés megvásárolható online a www.budapestsup.hu/webshop oldalon, továbbá a szervező bemutatótermében előzetesen egyeztetett időpontban (Cím: B1015 Budapest, Batthyány utca 15).

A bérelhető eszközökből két típus áll rendelkezésre: egyszemélyes, kétszemélyes és négyszemélyes SUP deszka. A megrendeléskor kérjük jelezni, hogy egy, kettő vagy négy személy fogja használni az eszközt, illetve kérjük két személy esetén a személyek együttes súlyát is megadni a megrendeléskor.

A rendezvényen a bérelt SUP-pal résztvevők a rendezvény tervezett vízreszállását megelőzően legalább 2,5 órával meg kell érkezniük annak érdekében, hogy a bérelt SUP-ok átadására, felfújására legyen elég idő. A megjelölt időpontot követően a lefoglalt eszközöket a szervező más résztvevők számára kiadhatja. A rendezvény napján és helyszínén eszközbérlésre már csak akkor van lehetőség, ha valamely résztvevő a rendezvényen nem jelenik meg, és így az általa lefoglalt eszközt a szervező új résztvevő számára kiadhatja.

Előre kifizettet SUP-bérlést a rendezvényt megelőzően legkésőbb 72 órával lehet írásban a szervező e-mail címére (info@kiteline.hu) eljuttatott levélben lemondani. Ebben az esetben a részvételi díj és a bérleti díjak a fizetéstől számított 365 napon belül, a szervező által üzemeltetett webshopon akár termékre, akár szolgáltatásra teljes értékben levásárolhatók!

A korábban kifizetett, de időben nem lemondott, illetve át nem vett eszközökkel kapcsolatosan a szervezőnek részvételi és bérleti díjakra vonatkozóan sem visszafizetési, sem kártérítési kötelezettsége nincs.

Amennyiben szervező a korábban már kifizetett eszközbérlés ellenére valamely okból nem tud a résztvevő számára eszközt biztosítani a rendezvényre, úgy szervező köteles a teljes részvételi díjat, és az eszközbérlésre vonatkozó díjakat a résztvevőnek a rendezvényt követő 8 napon belül visszatéríteni. Szervezőnek egyéb kártérítési kötelezettsége a továbbiakban nincsen.

Az eszközbérléssel kapcsolatban a bérlők az alábbi feltételeket kötelesek vállalni:

 • A résztvevő a SUP deszka, evező és egyéb tárgyak (pl. mentőmellény, vagy deszka leash) használatáért teljes körű felelősséget köteles vállalni a rendezvény teljes ideje alatt, a bérlet kezdetétől a visszaadásig, mind a szárazföldön, mind a vízen.
 • Az eszköz használatából eredő bárminemű esetleges fizikai sérülés, rongálás, meghibásodás, elvesztés vagy lopás felelőssége kizárólag a résztvevőt terheli!
 • Résztvevő köteles az evezőt vízbe kerülése után azonnal kiemelni, elkerülve, hogy az evező elmerüljön.
 • A bérelt eszközökkel kapcsolatban a felelősség akkor is bérlőt terheli, ha az eszközöket bérlő más résztvevő számára használatra átadja.
 • A bérelt eszközökben GPS nyomkövető került elhelyezésre annak érdekében, hogy az ellopott/elveszett eszközök könnyen megtalálhatók legyenek. A GPS eszközök működéséért szervező felelősséget nem vállal. Az elveszett/ellopott eszközökkel kapcsolatban bérlő teljeskörű felelősséggel tartozik.
 • Résztvevő a keletkezett kár javítási költségét – amennyiben az eszköz javítható – vagy az eszköz-, eszközök megsemmisüléséből, elvesztéséből, lopásából eredő károkat teljes egészében megtérítíteni köteles szervező felé az alábbiak szerint:SUP deszka:
 • Javítható sérülés: amennyiben a javítási költség a SUP deszka új kiskereskedelmi árának 50%-át nem haladja meg ebben az esetben a teljes javítási költség bérlőt terheli.
 • Nem javítható sérülés: amennyiben a javítási költség a SUP deszka új kiskereskedelmi árának 50%-át meghaladja, illetve teljes megsemmisülés, elvesztés vagy lopás esetén a SUP deszka új kiskereskedelmi árának 100%-a fizetendő.
  Tájékoztatásul, a rendezvényre bérbeadott új állapotú SUP deszkák típustól függő kiskereskedelmi ára 190.000 – 360.000 Ft közé tehető!

Evező és mentőmellény (egyéb tárgy):

 • Javítható sérülés: amennyiben a javítási költség a bérelt tárgy új kiskereskedelmi árának 50%-át nem haladja meg, abban az esetben a teljes javítási költség bérlőt terheli.
 • Nem javítható sérülés: amennyiben a javítási költség a bérelt tárgy új állapotú, kiskereskedelmi árának 50%-át meghaladja, illetve a teljes megsemmisülés, elvesztés vagy lopás esetén a bérelt tárgy új állapotú, kiskereskedelmi árának 100%-a fizetendő.

 

Amennyiben valamely bérelt eszközt a bérleti idő alatt ellopják, szervező rendőrségi feljelentést tesz!

Vásrlási feltételek:

Az online bankkártyás fizetések a Barion rendszerén keresztül valósulnak meg. A bankkártya adatok a kereskedőhöz nem jutnak el. A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013.

Egyéb

Az emlékpóló, ajándék ruházati termék, és bármilyen csere a helyszínen csak korlátozottottan kivitelezhető!

Amennyiben nem tudjuk a helyszínen cserélni a terméket, üzletünkben (Batthyány utca 15) a rendezvényt követő 2 héten belül lehetőség van a cserére.

A gördülékeny ügyintézés érdekében e-mailben várjuk a visszajelzéseket azzal kapcsolatban, a résztvevő milyen terméket kapott, és milyet szeretne helyette.

info@kiteline.hu